Termeni si conditii

Din 25 mai 2018 cadrul legal în domeniul datelor cu caracter personal s-a modificat prin aplicabilitatea Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și adoptarea unor noi prevederi legale pentru acest domeniu.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica naturala, identificata si identificabila prin nume, adresa, data nasterii, nr. de telefon, e-mailul, date de identitate, IP, locatie GPS, etc. De regula, primim aceste date de la tine atunci cand completezi un formular, on-line sau pe hartie, semnezi un contract, ne trimiti o scrisoare sau un e-mail, ne vizitezi siteul sau vorbim la telefon. Atunci cand accesezi website-ul https://www.AlpinSkiAcademy.ro/, serverele noastre creeaza in mod automat inregistrari ale vizitei tale. Aceste inregistrari includ, de obicei, adrese IP, numarul de accesari, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date, insa noi nu stim identitatea ta pentru ca nu punem la dispozitia vizitatorilor un modul de login pentru a te autentifica si astfel, a te identifica. Pentru mai multe informatii, te rugam sa consulti documentul privind fisierele de tip „cookie” de la adresa https://AlpinSkiAcademy.ro/politica-de-confidentialitate/

Cui apartin datele pe care le procesam?

Alpin Ski Academy proceseaza datele celor care acceseaza website-ul https://www.AlpinSkiAcademy.ro/ sau locatiile sale, respectiv persoane fizice - clienti sau potentiali clienti, reprezentanti (spre exemplu: directori, administratori, asociati, imputerniciti, persoane de contact) ai clientilor sau potentialilor clienti persoane juridice, furnizorilor sau partenerilor de afaceri.

Cum proceseaza Alpin Ski Academy datele?

Alpin Ski Academy prelucrează date cu caracter personal respectând următoarelor principii:
- Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
- Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);
- Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);
- Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
- Datele sunt păstrate doar pe durata strict necesară scopului pentru care au fost colectate;
- Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată).

Potrivit art. 4 pct.2 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE ("GDPR"), prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
- colectarea,
- înregistrarea,
- organizarea,
- structurarea,
- stocarea,
- adaptarea sau modificarea,
- extragerea,
- consultarea,
- utilizarea,
- divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
- alinierea sau combinarea,
- restricționarea,
- ștergerea sau distrugerea.

In ce scop procesam datele?

Alpin Ski Academy proceseaza date cu caracter personal pentru desfasurarea orelor de ski si snowboard recreative cu caracter sportiv. De asemenea, în situații de urgență datele acestora pot fi necesare echipei de intervenție.

Conditiile in care Alpin Ski Academy proceseaza datele

Alpin Ski Academy proceseaza date doar cu consimtamantul tau, atunci cand are o obligatie legala sau poate justifica un interes legitim superior. De asemenea, ai dreptul de a solicita oricand datele tale personale pe care noi le detinem si bineinteles, ai dreptul de a solicita ca cestea sa fie sterse sau sa iti fie puse la dispozitie intr-un format electronic usor de accesat.

Sunt datele tale sigure la Alpin Ski Academy?

Alpin Ski Academy trateaza securitatea datelor tale foarte serios, prin adoptarea si revizuirea periodica a masurilor de securitate, tehnice si organizatorice, menite sa protejeze datele impotriva accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de Alpin Ski Academy care si-au insusit in prealabil obligatiile de confidentialitate.

Ce categorii de persoane sunt vizate?

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Alpin Ski Academy vizează următoarele categorii de persoane:


1. Scoala de ski si snowboard
a) Datele cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, localitate, data nasterii, club, telefon, adresă de e-mail, poze și imagini video.
b) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Scopul pentru care Alpin Ski Academy prelucrează datele cu caracter personal este de a organiza de lectii de ski si snowboard. De asemenea, în situații de urgență datele acestora pot fi necesare echipei de intervenție.
c) Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
- interesul legitim
- consimțământului persoanei vizate (dacă acesta a fost de acord cu informări privind alte evenimente Alpin Ski Academy - marketing)
d) Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de pot fi:
- reprezentanții legali ai persoanei vizate
- echipa de salvatori (doar în caz de urgență)
- echipa de Instructori Alpin Ski Academy.


Alpin Ski Academy nu transferă date în alte țări.


e) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate și/sau prelucrate
În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Alpin Ski Academy pe tot parcursul derulării evenimentelor vizate, precum și după finalizarea acestora doar a informațiilor ce alcătuiesc clasamentul competiției și a arhivei foto/video. De asemenea, în vederea îndeplinirii obligațiilor financiare (situați contabile), datele premiaților vor fi păstrate conform legii.

4. Membrii Alpin Ski Academy
a) Datele cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, localitate, club, telefon, adresă de e-mail, poze și imagini video.
b) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Scopul pentru care Alpin Ski Academy prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor este organizarea de evenimente recreative cu caracter sportiv. De asemenea, în situații de urgență datele acestora pot fi necesare echipei de intervenție.
c) Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
- interesul legitim
- consimțământului persoanei vizate (dacă acesta a fost de acord cu informări privind alte evenimente Alpin Ski Academy - marketing)
d) Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de pot fi:
- reprezentanții legali ai persoanei vizate
- echipa de salvatori (doar în caz de urgență)
Alpin Ski Academy nu transferă date în alte țări.
e) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate și/sau prelucrate
În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Alpin Ski Academy pe tot parcursul derulării evenimentelor vizate, precum și după finalizarea acestora doar a informațiilor ce alcătuiesc arhiva foto/video.

Catre cine poate transfera Alpin Ski Academy datele?

Cu respectarea tuturor obligatiilor legate de confidentialitate si securitate, putem transfera date catre parteneri contractuali, furnizori de servicii, persoane imputernicite, instante, autoritati publice, organe judiciare, prestatori de servicii de plata, societati de asigurare, organizatii de cercetare a pietei. Transferurile de date se pot face atat in UE, cat si in afara UE, cu respectarea conditiilor impuse de lege.

Cat timp proceseaza Alpin Ski Academy datele?

Alpin Ski Academy prelucreaza datele personale pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate.

Care sunt drepturile tale?

Dreptul la informare – Alpin Ski Academy a realizat această informare cu scopul de a oferi informații detaliate privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate;
Dreptul de acces – persoana vizată poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Alpin Ski Academy, iar în caz afirmativ, poate solicita informații suplimentare. La cerere, Alpin Ski Academy va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale Alpin Ski Academy;
Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – se aplică în situațiile reglementate expres de Regulamentul GDPR (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), persoana vizată putând obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, Alpin Ski Academy poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice. Acest drept se aplică strict în cazurile specificate de Regulament la art. 17, al. 1;
Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
Dreptul de opoziție – persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate de Alpin Ski Academy; Astfel, Alpin Ski Academy nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la portabilitatea datelor – respectivul drept nu se aplică prelucrării de date efectuate de către Alpin Ski Academy.
Dreptul de a depune plângere - persoana nemulțumită de răspunsul /conduită Alpin Ski Academy în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și ulterior justiției;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Persoana vizată poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa contact@Alpin Ski Academy.ro.


Ai o întrebare?